Q185363

บันทึกเหตุการณ์ หนังสือ รายการ

บันทึกเหตุการณ์ หนังสือ รายการ

บันทึกเหตุการณ์ (อังกฤษ: Chronicle) คือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ระบุข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในอดีตตามลำดับเวลา มีการกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญและเหตุการณ์ในท้องถิ่นเท่า ๆ กันตามทัศนะของผู้บันทึก จึงต่างจากประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าที่เลือกกล่าวถึงเฉพาะบางเหตุการณ์และไม่เน้นตัวผู้เขียนหรือผู้แต่งเรื่อง

ผู้บันทึกเหตุการณ์อาจได้รับข้อมูลมาหลากหลายแบบ ทั้งประสบมาด้วยตนเอง มีผู้อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าให้ฟัง หรือแม้แต่ได้ฟังจากที่เล่าต่อ ๆ กันมา

หนังสือบันทึกเหตุการณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญคือ "บันทึกเหตุการณ์ของชาวแองโกล-แซกซัน" ซึ่งเริ่มบันทึกภายใต้พระราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอัลเฟรดมหาราชในคริสต์ศตวรรษที่ 9 จนสิ้นสุดการบันทึกในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ "บันทึกเหตุการณ์ของอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์" ที่ราฟาเอล โฮลินเชด และคณะร่วมกันเขียน

 อ่านเพิ่มเติม...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

  • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
  • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
  • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
  • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
  • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!