Q23622

รายการของ พจนานุกรม หนังสือ : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

รายการของ พจนานุกรม หนังสือ  : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

พจนานุกรม เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง โดยทั่วไป หมายถึง หนังสือที่รวบรวบคำศัพท์ในวงศัพท์ที่กำหนด และนิยามความหมายเอาไว้ เพื่อใช้เป็นที่ค้นหาความหมายของคำ โดยมีการเรียงลำดับคำศัพท์ตามตัวอักษร ตามเสียง หรือตามลำดับอื่นๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้พจนานุกรมนั้นๆ พจนานุกรมยังมีนัยถึงหนังสือที่ให้รายละเอียด ครอบคลุมวงศัพท์ที่กว้าง ขณะที่หนังสือรวบรวมและอธิบายคำศัพท์ในวงแคบและมีจำนวนจำกัด มักจะเรียกว่า ปทานุกรม อย่างไรก็ตาม คำว่าปทานุกรมและพจนานุกรมอาจใช้สลับกันได้

คำว่า พจนานุกรม เป็นการคิดคำขึ้น จาก พจน (คำพูด) และ อนุกรม (ลำดับ ระเบียบ ชั้น) รวมกันด้วยวิธีสมาส เป็น “พจนานุกรม” หมายถึง หนังสือที่รวบรวมและเรียงลำดับคำ(พูด) เอาไว้ อย่างไรก็ตาม คำว่า “พจนานุกรม” เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อแปลศัพท์ dictionary ในภาษาอังกฤษนั่นเอง

 อ่านเพิ่มเติม...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 19
  Yupian
  0
  0
 2. 21
  Erya
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!