Q39689

รายการของ Alchemy หนังสือ : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

รายการของ Alchemy หนังสือ   : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

การเล่นแร่แปรธาตุ หรือ รสายนเวท (อังกฤษ: alchemy) เป็นแบบแผนประเพณีทางปรัชญาทรงอิทธิพล ซึ่งผู้ปฏิบัติแต่โบราณอ้างว่าเป็นการตั้งต้นอำนาจที่ลึกซึ้ง วัตถุประสงค์ซึ่งนิยามการเล่นแร่แปรธาตุนั้นมีมากมาย แต่ในประวัติศาสตร์ มักรวมเอาเป้าหมายต่อไปนี้ คือ การสร้างศิลานักปราชญ์ ความสามารถเปลี่ยนโลหะฐานเป็นโลหะมีสกุล การพัฒนาน้ำอมฤต ซึ่งจะมอบความเยาว์และอายุยืนยาว

การเล่นแร่แปรธาตุต่างจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ตรงที่รวมเอาหลักและการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับปรัมปราวิทยา เวทมนตร์ ศาสนาและเจตสภาพ (spirituality) ถือกันว่าเป็นศาสตร์ก่อนวิทยาศาสตร์ (protoscience) ซึ่งเอื้อต่อการ พัฒนาการของเคมีและแพทยศาสตร์สมัยใหม่ นักเล่นแร่แปรธาตุพัฒนาโครงสร้างเทคนิคห้องปฏิบัติการ ทฤษฎี ศัพทวิทยา และวิธีการทดลองพื้นฐาน ซึ่งบางอย่างยังใช้มาจนปัจจุบัน

 อ่านเพิ่มเติม...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

  • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
  • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
  • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
  • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
  • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!