Q102932

รายการของ Avant Garde ภาพยนตร์ : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

รายการของ Avant Garde ภาพยนตร์   : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

อาว็อง-การ์ด (ฝรั่งเศส: avant-garde, /avɑ̃ɡaʁd/) ในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงทหารกองหน้า (แวนการ์ด) รูปคุณศัพท์ของคำนี้มักใช้ในภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และเยอรมัน เพื่อหมายถึงผู้คนหรืองานที่เป็นแนวทดลองหรือแนวใหม่ โดยเฉพาะในทางศิลปะ วัฒนธรรม และการเมือง

อาว็อง-การ์ดแสดงถึงการผลักดันขอบเขตที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา (บรรทัดฐาน - norm) หรือสถานภาพปัจจุบัน (status quo) โดยเริ่มแรกในขอบเขตทางวัฒนธรรม

 อ่านเพิ่มเติม...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.