Q209163

รายการของ Expansion Pack เกม : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

รายการของ Expansion Pack เกม   : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

ภาคเสริม หรือ ชุดเสริม (อังกฤษ: Expansion pack, expansion set หรือ supplement) เป็นการเพิ่มคุณลักษณะของเกมประเภทอาร์พีจี วิดีโอเกม หรือเกมที่เล่นบนโต๊ะให้กับเกมที่มีอยู่แล้ว การเพิ่มคุณลักษณะดังกล่าวได้แก่การเพิ่มอาวุธ วัตถุต่าง ๆ หรือขยายเนื้อเรื่องในเกมให้กับเกมที่ได้มีการวางจำหน่ายไปแล้ว ผู้พัฒนาเกมที่เล่นบนโต๊ะมักจะพัฒนาภาคเสริมของเกมบนโต๊ะด้วยตนเอง แต่ผู้พัฒนาเกมประเภทอาร์พีจีหรือวิดีโอเกมอาจไม่ได้พัฒนาภาคเสริมด้วยตนเอง แต่อาจเซ็นสัญญาให้บริษัทอื่นเป็นผู้พัฒนาภาคเสริม ทั้งนี้ บางเกมผู้พัฒนาเกมต้นฉบับอาจพัฒนาภาคเสริมด้วยตนเองก็ได้ เช่น วอร์คราฟต์ 3: บัลลังก์น้ำแข็ง ภาคเสริมที่พัฒนามาจาก วอร์คราฟต์ 3: เรนออฟเคออส ซึ่งทั้งสองภาคพัฒนาโดย Blizzard Entertainment

ภาคเสริมของเกมกระดานและเกมอาร์พีจี เริ่มมีการทำการตลาดตั้งแต่ช่วงต้นของยุค 1970

 อ่านเพิ่มเติม...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.