Q264922

รายการของ Jingle กลุ่มดนตรี & ศิลปินเพลง : ออกเสียงลงคะแนนในรายการโปรดของคุณ

เพลงโฆษณา (อังกฤษ: Jingle) เป็นเพลงสั้น ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในทางพาณิชย์ โดยมีท่อนฮุกหนึ่งท่อนหรือมากกว่า ใช้เพื่อโฆษณาสินค้าที่ใช้เพลงประกอบดังกล่าวคู่กับสโลแกนโฆษณา ผู้ซื้อโฆษณามักใช้เพลงประกอบโฆษณาในโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ แต่เพลงโฆษณาเองก็อาจใช้ในเชิงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างหรือรักษาภาพลักษณ์ของยี่ห้อสินค้าดังกล่าว เพลงโฆษณานับเป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาด้วยเสียง

เพลงโฆษณาไม่มีรูปแบบที่แน่นอน และการใช้เพลงโฆษณาในการโฆษณาทางวิทยุในช่วงแรกเป็นผลมาจากการพัฒนารูปแบบการโฆษณามากกว่าเป็นการเริ่มโฆษณาใหม่ด้วยรูปแบบนี้ การโฆษณาโดยใช้เสียงเพลงเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2466 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่เริ่มมีการโฆษณาทางวิทยุในสหรัฐอเมริกา เชื่อกันว่าเจเนอรัลมิลส์เป็นบริษัทแรกที่ทำตลาดโดยใช้เพลงโฆษณาที่มีคนร้อง เพลงโฆษณาชื่อ Have You Tried Wheaties? (ลองวีทตีหรือยัง?) ซึ่งใช้ในการโฆษณาซีเรียล ได้รับการเผยแพร่ผ่านวิทยุในย่านมินนีแอโพลิส-เซนต์พอลเป็นครั้งแรกในช่วงคริสต์มาสต์อีฟใน พ.ศ. 2469

 อ่านเพิ่มเติม...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.