เลขานุการ บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Julius and Ethel Rosenberg
  0
  0
  0
  0
 2. 2
  Paula Hitler
  0
  0
  0
  0
 3. 3
  Lillian Disney
  0
  0
  0
  0
 4. 4
  Iris Robinson
  0
  0
  0
  0
 5. 5
  Irving Thalberg
  0
  0
  0
  0
 6. 6
  Phyllis Gates
  0
  0
  0
  0
 7. 7
  Arlyn Phoenix
  0
  0
  0
  0
 8. 8
  Harlee McBride
  0
  0
  0
  0
 9. 9
  Anne Haddy
  0
  0
  0
  0
 10. 10
  Ron Ziegler
  0
  0
  0
  0
 11. 11
  Alice White
  0
  0
  0
  0
 12. 12
  Olive Osmond
  0
  0
  0
  0
 13. 13
  Joan Le Mesurier
  0
  0
  0
  0
 14. 14
  Doris "Granny D" Haddock
  0
  0
  0
  0
 15. 15
  Johanna Wolf
  0
  0
  0
  0
 16. 16
  Tynnetta Muhammad
  0
  0
  0
  0
 17. 17
  Ivan Mihailov
  0
  0
  0
  0
 18. 18
  Elizabeth Kaitan
  0
  0
  0
  0
 19. 19
  Bernice Madigan
  0
  0
  0
  0
 20. 20
  Eleanor Hallowell Abbott
  0
  0
  0
  0
 21. 21
  Marilyn Sitzman
  0
  0
  0
  0
 22. 22
  Sheila Frazier
  0
  0
  0
  0
 23. 23
  Mary Hayward Weir
  0
  0
  0
  0
 24. 24
  Raymond Nels Nelson
  0
  0
  0
  0
 25. 25
  Fritz Arno Wagner
  0
  0
  0
  0
 26. 26
  Henry Elliot
  0
  0
  0
  0
 27. 27
  Harry Sunderland
  0
  0
  0
  0
 28. 28
  Satomi Oka
  0
  0
  0
  0
 29. 29
  Ann C. Whitman
  0
  0
  0
  0
 30. 30
  Ann Shipley
  0
  0
  0
  0
 31. 31
  Virginia Vale
  0
  0
  0
  0
 32. 32
  Gladys Egan
  0
  0
  0
  0
 33. 33
  Grace Hartman
  0
  0
  0
  0
 34. 34
  Esther Hoffe
  0
  0
  0
  0
 35. 35
  Eda Warren
  0
  0
  0
  0
 36. 36
  Yvonne Chapman
  0
  0
  0
  0
 37. 37
  Stephen Joseph Donahue
  0
  0
  0
  0
 38. 38
  Guadalupe Borja
  0
  0
  0
  0
 39. 39
  Dzifa Ativor
  0
  0
  0
  0
 40. 40
  John Wood
  0
  0
  0
  0
 41. 41
  Margaret Woodgate
  0
  0
  0
  0
 42. 42
  Chaya Ratan
  0
  0
  0
  0
 43. 43
  Rebecca Deacon
  0
  0
  0
  0
 44. 44
  Evangeline Alicia Paterson
  0
  0
  0
  0
 45. 45
  Heinrich Zehntner
  0
  0
  0
  0
 46. 46
  Leopolidine Stand
  0
  0
  0
  0
 47. 47
  Maiko Maya King
  0
  0
  0
  0
 48. 48
  Petra Sprekos
  0
  0
  0
  0
 49. 49
  Rohan Murthy
  0
  0
  0
  0
 50. 50
  Lisa Radogno
  0
  0
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง YouTube

Sexy hot secretary girl gets naked in office! (Sophie Angel)

Sexy hot secretary girl gets naked in office! (Sophie Angel)

secretary and boss

fun in office with boss.

secretary