นักอาชญวิทยา บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Jim K. Tillman
  1
  0
 2. 2
  Bernhard Wehner
  1
  0
 3. 3
  Ray Wyre
  1
  0
 4. 4
  Tove Stang Dahl
  1
  0
 5. 5
  Wolfgang Heinz
  1
  0
 6. 6
  Inger Louise Valle
  1
  0
 7. 7
  Eleanor Glueck
  1
  0
 8. 8
  Aldo Semerari
  1
  0
 9. 9
  James Alan Fox
  1
  0
 10. 10
  Paul Rock
  1
  0
 11. 11
  Matthew Barnett Robinson
  1
  0
 12. 12
  Louk Hulsman
  1
  0
 13. 13
  F. Tennyson Jesse
  1
  0
 14. 14
  Jean-Marie Abgrall
  1
  0
 15. 15
  Lonnie Athens
  1
  0
 16. 16
  George Thorndike Angell
  1
  0
 17. 17
  Leon Radzinowicz
  1
  0
 18. 18
  Paul Wilson
  1
  0
 19. 19
  Sheldon Glueck
  1
  0
 20. 20
  Don Kates
  1
  0
 21. 21
  Lawrence Sherman
  1
  0
 22. 22
  Roger Graef
  1
  0
 23. 23
  Alfred Blumstein
  1
  0
 24. 24
  Barbara Wootton, Baroness Wootton of Abinger
  1
  0
 25. 25
  Archibald Reiss
  1
  0
 26. 26
  Michael Maltz
  1
  0
 27. 27
  Jack Levin
  1
  0
 28. 28
  George L. Kelling
  1
  0
 29. 29
  Roger Matthews
  1
  0
 30. 30
  Alexandre Lacassagne
  1
  0
 31. 31
  Jock Young
  1
  0
 32. 32
  Leif G. W. Persson
  1
  0
 33. 33
  Gary Kleck
  1
  0
 34. 34
  Vladimir Dmitrievich Nabokov
  1
  0
 35. 35
  Bob Arno
  1
  0
 36. 36
  Lee P. Brown
  1
  0
 37. 37
  Edmond Locard
  1
  0
 38. 38
  Edwin Sutherland
  1
  0
 39. 39
  Rehman Malik
  1
  0
 40. 40
  Richard Hoskins
  0
  0
 41. 41
  Herbert Leon MacDonnell
  0
  0
 42. 42
  Ernesto Sodi Pallares
  0
  0
 43. 43
  Edwin J. Lukas
  0
  0
 44. 44
  Alexandros Lykourezos
  0
  0
 45. 45
  Simon Winlow
  0
  0
 46. 46
  Philip John Stead
  0
  0
 47. 47
  Christian Schwarzenegger
  0
  0
 48. 48
  Joan McCord
  0
  0
 49. 49
  Johan Bäckman
  0
  0
 50. 50
  Eugène François Vidocq
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!