นักพรต บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Martin Luther
  0
  0
  0
  0
 2. 2
  Gregor Mendel
  0
  0
  0
  0
 3. 3
  Thích Quảng Đức
  0
  0
  0
  0
 4. 4
  Benedict of Nursia
  0
  0
  0
  0
 5. 5
  Nhat Hanh
  0
  0
  0
  0
 6. 6
  Patriarch Alexy II of Moscow
  0
  0
  0
  0
 7. 7
  John of Damascus
  0
  0
  0
  0
 8. 8
  Matthieu Ricard
  0
  0
  0
  0
 9. 9
  Shi Yan Ming
  0
  0
  0
  0
 10. 10
  Pepin the Hunchback
  0
  0
  0
  0
 11. 11
  Brendan Smyth
  0
  0
  0
  0
 12. 12
  Tirso de Molina
  0
  0
  0
  0
 13. 13
  Yu Xing
  0
  0
  0
  0
 14. 14
  Ji Gong
  0
  0
  0
  0
 15. 15
  Pope Gelasius II
  0
  0
  0
  0
 16. 16
  Cesare Bonizzi
  0
  0
  0
  0
 17. 17
  William of Gellone
  0
  0
  0
  0
 18. 18
  Thomas Moore
  0
  0
  0
  0
 19. 19
  Phra Thēpwisutthimēthī
  0
  0
  0
  0
 20. 20
  Sarvajna
  0
  0
  0
  0
 21. 21
  Leonardo Vinci
  0
  0
  0
  0
 22. 22
  Bede Griffiths
  0
  0
  0
  0
 23. 23
  Fra Mauro
  0
  0
  0
  0
 24. 24
  John Main
  0
  0
  0
  0
 25. 25
  Yunmen Wenyan
  0
  0
  0
  0
 26. 26
  Nestor the Chronicler
  0
  0
  0
  0
 27. 27
  Sergei Trufanov
  0
  0
  0
  0
 28. 28
  Nanavira Thera
  0
  0
  0
  0
 29. 29
  Huangbo Xiyun
  0
  0
  0
  0
 30. 30
  Abhishiktananda
  0
  0
  0
  0
 31. 31
  Sengcan
  0
  0
  0
  0
 32. 32
  Richard de Bury
  0
  0
  0
  0
 33. 33
  Lou Tseng-Tsiang
  0
  0
  0
  0
 34. 34
  Richard of Wallingford
  0
  0
  0
  0
 35. 35
  Arsenie Boca
  0
  0
  0
  0
 36. 36
  Luang Pu Thuat
  0
  0
  0
  0
 37. 37
  Thích Quảng Độ
  0
  0
  0
  0
 38. 38
  Somdej Toh
  0
  0
  0
  0
 39. 39
  Anthony the Hermit
  0
  0
  0
  0
 40. 40
  Charles Sydney Gibbes
  0
  0
  0
  0
 41. 41
  Palden Gyatso
  0
  0
  0
  0
 42. 42
  Tripurari
  0
  0
  0
  0
 43. 43
  Vladimir Bogoyavlensky
  0
  0
  0
  0
 44. 44
  Tenzin Zopa
  0
  0
  0
  0
 45. 45
  Giorgio La Pira
  0
  0
  0
  0
 46. 46
  Attilio Ariosti
  0
  0
  0
  0
 47. 47
  Sebastian Aguilera de Heredia
  0
  0
  0
  0
 48. 48
  Christopher Titmuss
  0
  0
  0
  0
 49. 49
  Losang Samten
  0
  0
  0
  0
 50. 50
  Thomas of Monmouth
  0
  0
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง YouTube

Shaolin Monks - Qi Gong

Amazing acts done by Shaolin Monks with Qi Gong training and experience.

200-Year-Old Mummified Buddhist Monk is 'Not Dead' Just Meditating

A Mongolian Buddhist monk, about 200-years-old, was found in Songino Khairkhan province on January 27th. He is believed to be in 'deep meditation' and 'not ...

Shaolin monk runs atop water for 118 meters

A monk from a Shaolin Temple in southeast China' s Fujian Province recently ran across the surface of a water reservoir for a total distance of 118 meters on ...