นักกีฏวิทยา บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Wallace Peters
  1
  0
 2. 2
  William Warren
  1
  0
 3. 3
  Jeffery Pettis
  1
  0
 4. 4
  Robert Cooley
  1
  0
 5. 5
  Henri Stempffer
  1
  0
 6. 6
  Earle Gorton Linsley
  1
  0
 7. 7
  George Paul Engelhardt
  1
  0
 8. 8
  William Henry Anderson
  1
  0
 9. 9
  Alphonse Hustache
  1
  0
 10. 10
  Camillo Acqua
  1
  0
 11. 11
  Luigi Bellardi
  1
  0
 12. 12
  Thomas Lincoln Casey, Jr.
  1
  0
 13. 13
  Ermanno Giglio-Tos
  1
  0
 14. 14
  Charles Joseph Gahan
  1
  0
 15. 15
  Seok Joo-myung
  1
  0
 16. 16
  Kenneth Richard Norris
  1
  0
 17. 17
  Frederick Smith
  1
  0
 18. 18
  Karl Maramorosch
  1
  0
 19. 19
  Robert Ernest Cheesman
  1
  0
 20. 20
  Howard Evans
  1
  0
 21. 21
  H. E. Hinton
  1
  0
 22. 22
  Domenico Cirillo
  1
  0
 23. 23
  Hans Rudolf Herren
  1
  0
 24. 24
  May Berenbaum
  1
  0
 25. 25
  Charles De Geer
  1
  0
 26. 26
  Thomas R. Odhiambo
  1
  0
 27. 27
  Otto Plath
  1
  0
 28. 28
  Raymond Corbett Shannon
  1
  0
 29. 29
  Edward F. Knipling
  1
  0
 30. 30
  John Henry Comstock
  1
  0
 31. 31
  Jan Swammerdam
  1
  0
 32. 32
  Jean-Henri Fabre
  1
  0
 33. 33
  William John Swainson
  1
  0
 34. 34
  William Beebe
  1
  0
 35. 35
  Maria Sibylla Merian
  1
  0
 36. 36
  Tony Lees
  0
  0
 37. 37
  John Fryer
  0
  0
 38. 38
  Marja-Leena Malinen
  0
  0
 39. 39
  Anthony Musgrave
  0
  0
 40. 40
  Carl Edmund Atwood
  0
  0
 41. 41
  Georges Maheux
  0
  0
 42. 42
  Gregory M. Loeb
  0
  0
 43. 43
  Perry Adkisson
  0
  0
 44. 44
  Raymond Bushland
  0
  0
 45. 45
  Dave Goulson
  0
  0
 46. 46
  Herbert Arthur Dean
  0
  0
 47. 47
  Trevor Lewis
  0
  0
 48. 48
  René Antoine Ferchault de Réaumur
  0
  0
 49. 49
  Bert Coad
  0
  0
 50. 50
  Henry Denny
  0
  0
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!