นักวาดภาพฝาผนัง บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  George Campbell Tinning
  1
  0
 2. 2
  Dorothy Annan
  1
  0
 3. 3
  Raoul and Davide Perre
  1
  0
 4. 4
  York Wilson
  1
  0
 5. 5
  Daniel du Janerand
  1
  0
 6. 6
  Raoul and Davide Perre
  1
  0
 7. 7
  Seymour Fogel
  1
  0
 8. 8
  Aurelius Battaglia
  1
  0
 9. 9
  Henry Varnum Poor
  1
  0
 10. 10
  Bio
  1
  0
 11. 11
  Hugo Gellert
  1
  0
 12. 12
  Kent Twitchell
  1
  0
 13. 13
  Jules Guérin
  1
  0
 14. 14
  Mika Seeger
  1
  0
 15. 15
  Richard Haas
  1
  0
 16. 16
  Botong Francisco
  1
  0
 17. 17
  Diego Rivera
  1
  0
 18. 18
  Grace Clements
  0
  0
 19. 19
  Henry Billings
  0
  0
 20. 20
  Frank Armitage
  0
  0
 21. 21
  Totem2
  0
  0
 22. 22
  Sotero Ortiz
  0
  0
 23. 23
  Hector Nazario
  0
  0
 24. 24
  Mack
  0
  0
 25. 25
  Brim
  0
  0
 26. 26
  Andrea Gómez
  0
  0
 27. 27
  Ana Victoria
  0
  0
 28. 28
  James Conran
  0
  0
 29. 29
  Andreas Hansen
  0
  0
 30. 30
  Mirko Reisser
  0
  0
 31. 31
  Alejandro Obregón
  0
  0
 32. 32
  Alex Martinez
  0
  0
 33. 33
  Woozy
  0
  0
 34. 34
  José Sabogal
  0
  0
 35. 35
  Endre Szász
  0
  0
 36. 36
  Raoul Perre
  0
  0
 37. 37
  Arno Jordan
  0
  0
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!