นักเล่นฮาร์ป บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Cecilia Chailly
  1
  0
 2. 2
  Milton Barnes
  1
  0
 3. 3
  Christopher Casson
  1
  0
 4. 4
  Caroline Leonardelli
  1
  0
 5. 5
  Juan Hidalgo de Polanco
  1
  0
 6. 6
  Mary O'Hara
  1
  0
 7. 7
  Denise Kelly
  1
  0
 8. 8
  Susan Reed
  1
  0
 9. 9
  Corina Brouder
  1
  0
 10. 10
  Marco Marazzoli
  1
  0
 11. 11
  Jean-Baptiste Krumpholz
  1
  0
 12. 12
  Nicanor Zabaleta
  1
  0
 13. 13
  Deborah Henson
  1
  0
 14. 14
  Arianna Savall
  1
  0
 15. 15
  Zeena Parkins
  1
  0
 16. 16
  Carlos Salzedo
  1
  0
 17. 17
  Alice Coltrane
  1
  0
 18. 18
  Loreena McKennitt
  1
  0
 19. 19
  Moira Greyland
  0
  0
 20. 20
  Carlos Cuco Rojas
  0
  0
 21. 21
  Kathleen Watkins
  0
  0
 22. 22
  Maik Burkhard
  0
  0
 23. 23
  Andrea Stern
  0
  0
 24. 24
  Mary Marchesini
  0
  0
 25. 25
  Yvonne Ramenez
  0
  0
 26. 26
  Riza Printup
  0
  0
 27. 27
  Liza Butler
  0
  0
 28. 28
  Aida Mulieri-Dagort
  0
  0
 29. 29
  Claire Jones
  0
  0
 30. 30
  Gunther Laudahn
  0
  0
 31. 31
  Synne Øverland Knudsen
  0
  0
 32. 32
  Marie-Louise Beetz
  0
  0
 33. 33
  Bess Franssen
  0
  0
 34. 34
  Maya Hasan
  0
  0
 35. 35
  Tom Monger
  0
  0
 36. 36
  Carol Mukhalian
  0
  0
 37. 37
  Marietta Bitter
  0
  0
 38. 38
  Camille Kitt
  0
  0
 39. 39
  Kennerly Kitt
  0
  0
 40. 40
  Hattie Webb
  0
  0
 41. 41
  Marta Cook
  0
  0
 42. 42
  Siân James
  0
  0
 43. 43
  Hugo de Jonge
  0
  0
 44. 44
  Jude HarpStar
  0
  0
 45. 45
  Wayne Waxing
  0
  0
 46. 46
  Lynda Cole
  0
  0
 47. 47
  Laurita Pacheco
  0
  0
 48. 48
  Jay William Henderson
  0
  0
 49. 49
  Jessica Zhou
  0
  0
 50. 50
  Félix Quispe
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!