นักโบราณคดี บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Richard Tomlinson
  1
  0
 2. 2
  David Blackman
  1
  0
 3. 3
  J. A. Thompson
  1
  0
 4. 4
  Charles Pickering Bowditch
  1
  0
 5. 5
  Gary M. Feinman
  1
  0
 6. 6
  Richard Morris
  1
  0
 7. 7
  Georges Raepsaet
  1
  0
 8. 8
  Rodney Young
  1
  0
 9. 9
  Jean-Hippolyte Michon
  1
  0
 10. 10
  Theresa Goell
  1
  0
 11. 11
  Kathleen O'Neal Gear
  1
  0
 12. 12
  J. Richard Steffy
  1
  0
 13. 13
  William Henry Claflin, Jr.
  1
  0
 14. 14
  Roderick Salisbury
  1
  0
 15. 15
  Anders Hagen
  1
  0
 16. 16
  Heather Lechtman
  1
  0
 17. 17
  William Bell Dinsmoor, Jr.
  1
  0
 18. 18
  Barry Raftery
  1
  0
 19. 19
  Ernest Volk
  1
  0
 20. 20
  Joe Caldwell
  1
  0
 21. 21
  George L. Kelm
  1
  0
 22. 22
  Theodoor de Booy
  1
  0
 23. 23
  Henry T. Wright
  1
  0
 24. 24
  Rita P. Wright
  1
  0
 25. 25
  John Mulvaney
  1
  0
 26. 26
  Nicholas Thomas
  1
  0
 27. 27
  George Henry Chase
  1
  0
 28. 28
  Donald W. Linebaugh
  1
  0
 29. 29
  Keith DeVries
  1
  0
 30. 30
  Arthur Randolph Kelly
  1
  0
 31. 31
  William Andrew McDonald
  1
  0
 32. 32
  James Stewart
  1
  0
 33. 33
  Jotham Johnson
  1
  0
 34. 34
  Robert E. Bell
  1
  0
 35. 35
  Ross Cordy
  1
  0
 36. 36
  Manuel Antonio Mesones Muro
  1
  0
 37. 37
  Dorothy Burr Thompson
  1
  0
 38. 38
  Jan Simek
  1
  0
 39. 39
  Susan Irene Rotroff
  1
  0
 40. 40
  Erich Schmidt
  1
  0
 41. 41
  Michael H. Jameson
  1
  0
 42. 42
  Cornelius Cosgrove
  1
  0
 43. 43
  Jiro Kondo
  1
  0
 44. 44
  George R. Milner
  1
  0
 45. 45
  W. Michael Gear
  1
  0
 46. 46
  Peter von Blanckenhagen
  1
  0
 47. 47
  Roald H. Fryxell
  1
  0
 48. 48
  Bob Carr
  1
  0
 49. 49
  T. Jackson King
  1
  0
 50. 50
  William Shirley Fulton
  1
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!