นักตีกลองแจ๊ซ บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Billie Davies
  0
  0
 2. 2
  Spider Webb
  0
  0
 3. 3
  Donald Robinson
  0
  0
 4. 4
  Joe Marshall
  0
  0
 5. 5
  Sid Bulkin
  0
  0
 6. 6
  Thomas Martin
  0
  0
 7. 7
  Frank Falco
  0
  0
 8. 8
  Dom Um Romão
  0
  0
 9. 9
  Bruce Becker
  0
  0
 10. 10
  Jason Harnell
  0
  0
 11. 11
  Eddie Taylor
  0
  0
 12. 12
  John Von Ohlen
  0
  0
 13. 13
  Roy Porter
  0
  0
 14. 14
  Sherrie Maricle
  0
  0
 15. 15
  Larry Ritchie
  0
  0
 16. 16
  Eric Gravátt
  0
  0
 17. 17
  Lex Humphries
  0
  0
 18. 18
  Wolfgang Haffner
  0
  0
 19. 19
  Roy McCurdy
  0
  0
 20. 20
  Don Lamond
  0
  0
 21. 21
  Tony Levin
  0
  0
 22. 22
  Aldo Romano
  0
  0
 23. 23
  Phil Seamen
  0
  0
 24. 24
  Jeff Williams
  0
  0
 25. 25
  Pete La Roca
  0
  0
 26. 26
  Joe Chambers
  0
  0
 27. 27
  Robert Patterson
  0
  0
 28. 28
  Shelly Manne
  0
  0
 29. 29
  Art Blakey
  0
  0
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!