วิศวกรไฟฟ้า บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Norman Lascelles Elder
  1
  0
 2. 2
  John O'Sullivan
  1
  0
 3. 3
  William F. Roe
  1
  0
 4. 4
  Julien Peridier
  1
  0
 5. 5
  Nirmal Bose
  1
  0
 6. 6
  Johann Sahulka
  1
  0
 7. 7
  John Neary
  1
  0
 8. 8
  Jorge Glas
  1
  0
 9. 9
  Tsuneo Nakahara
  1
  0
 10. 10
  Leon Sibul
  1
  0
 11. 11
  Louis Nashelsky
  1
  0
 12. 12
  Anthony Reckenzaun
  1
  0
 13. 13
  Ian Munro Ross
  1
  0
 14. 14
  William McLellan
  1
  0
 15. 15
  C. Sidney Burrus
  1
  0
 16. 16
  John M. Dodds
  1
  0
 17. 17
  Louis A. Kaiser
  1
  0
 18. 18
  Paul Charles Michaelis
  1
  0
 19. 19
  Almarian Decker
  1
  0
 20. 20
  James Grimston, 4th Earl of Verulam
  1
  0
 21. 21
  Alfred Rosling Bennett
  1
  0
 22. 22
  Ali Nasle
  1
  0
 23. 23
  Lawrence C. F. Horle
  1
  0
 24. 24
  Horst H. Berger
  1
  0
 25. 25
  Stanley R. Mullard
  1
  0
 26. 26
  Hiroshi Inose
  1
  0
 27. 27
  Stewart E. Miller
  1
  0
 28. 28
  Edmund O. Schweitzer Jr.
  1
  0
 29. 29
  Browder J. Thompson
  1
  0
 30. 30
  Nathaniel S. Keith
  1
  0
 31. 31
  Herbert John Shaw
  1
  0
 32. 32
  Leonard F. Fuller
  1
  0
 33. 33
  Alex d'Arbeloff
  1
  0
 34. 34
  Edward Schildhauer
  1
  0
 35. 35
  Arnold Lynch
  1
  0
 36. 36
  Salvatore Pansino
  1
  0
 37. 37
  Dmitry Lachinov
  1
  0
 38. 38
  Christos Tsigiridis
  1
  0
 39. 39
  John G. Inglis
  1
  0
 40. 40
  George Chamillard
  1
  0
 41. 41
  Murray Joslin
  1
  0
 42. 42
  Moritz Immisch
  1
  0
 43. 43
  Clarence Hugo Linder
  1
  0
 44. 44
  Albert Macovski
  1
  0
 45. 45
  Josef Schneider, Sr.
  1
  0
 46. 46
  Vasant K. Prabhu
  1
  0
 47. 47
  Ed Viswanathan
  1
  0
 48. 48
  Mehdi Vaez-Iravani
  1
  0
 49. 49
  Philip Vassar Hunter
  1
  0
 50. 50
  Harold Pender
  1
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!