นักกายวิภาคศาสตร์ บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Aureliano Maestre de San Juan
  1
  0
 2. 2
  Sir Thornley Stoker, 1st Baronet
  1
  0
 3. 3
  William Cumberland Cruikshank
  1
  0
 4. 4
  Jean Cruveilhier
  1
  0
 5. 5
  Herbert Jasper
  1
  0
 6. 6
  Gustav Fritsch
  1
  0
 7. 7
  Geoffrey H. Bourne
  1
  0
 8. 8
  Alessandra Giliani
  1
  0
 9. 9
  Bernhard Siegfried Albinus
  1
  0
 10. 10
  Grafton Elliot Smith
  1
  0
 11. 11
  Friedrich Gustav Jakob Henle
  1
  0
 12. 12
  Albrecht von Haller
  1
  0
 13. 13
  Giovanni Battista Morgagni
  1
  0
 14. 14
  Raymond Dart
  1
  0
 15. 15
  Nicolas Steno
  1
  0
 16. 16
  Leonardo da Vinci
  1
  0
 17. 17
  Mahdi Hasan
  0
  0
 18. 18
  Julius Kollmann
  0
  0
 19. 19
  Wilhelm Friedrich Georg Behn
  0
  0
 20. 20
  John Sheldon
  0
  0
 21. 21
  Alessandro Benedetti
  0
  0
 22. 22
  Marian Diamond
  0
  0
 23. 23
  Jill Botle Taylor
  0
  0
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!