ที่ปรึกษาด้านการเมือง บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 9
Down-Votes: 10
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 19
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Kevin Doyle
  1
  0
 2. 2
  Stuart Spencer
  1
  0
 3. 3
  Joel L. Shin
  1
  0
 4. 4
  Zack Exley
  1
  0
 5. 5
  Tucker Eskew
  1
  0
 6. 6
  Lyn Nofziger
  1
  0
 7. 7
  Mari Maseng
  1
  0
 8. 8
  Mandy Grunwald
  1
  0
 9. 9
  Patrick Caddell
  1
  0
 10. 10
  Roger Stone
  1
  0
 11. 11
  Ed Rollins
  1
  0
 12. 12
  Jay Severin
  1
  0
 13. 13
  Markos Moulitsas
  1
  0
 14. 14
  Mary Matalin
  1
  0
 15. 15
  Robert Gibbs
  1
  0
 16. 16
  David Axelrod
  1
  0
 17. 17
  James Carville
  1
  0
 18. 18
  Omarosa
  1
  0
 19. 19
  Karl Rove
  1
  0
 20. 20
  Evaline French Segall
  0
  0
 21. 21
  Marion Edwards
  0
  0
 22. 22
  Matt Moore
  0
  0
 23. 23
  Eric Sapp
  0
  0
 24. 24
  Francis Wilkinson
  0
  0
 25. 25
  Bill Burton
  0
  1
 26. 26
  Bridget Anne Kelly
  0
  1
 27. 27
  Jack Burkman
  0
  1
 28. 28
  Peter Schorsch
  0
  1
 29. 29
  Ryan Kelly Chamberlain II
  0
  1
 30. 30
  Aquilino Morelle
  0
  1
 31. 31
  Audrey Gelman
  0
  1
 32. 32
  Liz Abzug
  -1
  1
 33. 33
  Chip Smith
  0
  2
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!