นักเต้นบอลรูม บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Espen Salberg
  1
  0
 2. 2
  Alana Patience
  1
  0
 3. 3
  Yvonne Marceau
  1
  0
 4. 4
  Amanda Garner
  1
  0
 5. 5
  Barry Norton
  1
  0
 6. 6
  Michael Malitowski
  1
  0
 7. 7
  Melanie LaPatin
  1
  0
 8. 8
  Nick Kosovich
  1
  0
 9. 9
  Tony Meredith
  1
  0
 10. 10
  Trish Sie
  1
  0
 11. 11
  Natalie Lowe
  1
  0
 12. 12
  Aliona Vilani
  1
  0
 13. 13
  Pierre Dulaine
  1
  0
 14. 14
  Corky Ballas
  1
  0
 15. 15
  Erin Boag
  1
  0
 16. 16
  Ola Jordan
  1
  0
 17. 17
  Anton du Beke
  1
  0
 18. 18
  Kym Johnson
  1
  0
 19. 19
  Cesar Romero
  1
  0
 20. 20
  Karina Smirnoff
  1
  0
 21. 21
  Natalie Carr
  0
  0
 22. 22
  Michael T. Black
  0
  0
 23. 23
  Tom Gorcie
  0
  0
 24. 24
  Kandi Smith
  0
  0
 25. 25
  Vernon Castle
  0
  0
 26. 26
  Eva Wu
  0
  0
 27. 27
  Marina Litvinenko
  0
  0
 28. 28
  Daniel Ponickly
  0
  0
 29. 29
  Charlotte Jorgensen
  0
  0
 30. 30
  Anya Garnis
  0
  0
 31. 31
  Edyta Śliwińska
  0
  0
 32. 32
  Joanne Clifton
  0
  0
 33. 33
  Keith Clifton
  0
  0
 34. 34
  Judy Clifton
  0
  0
 35. 35
  Irene Castle
  0
  0
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!