นักเล่นหีบเพลง บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Eddie Vedder
  0
  0
  0
  0
 2. 2
  Loreena McKennitt
  0
  0
  0
  0
 3. 3
  Daniel Handler
  0
  0
  0
  0
 4. 4
  Judy Tenuta
  0
  0
  0
  0
 5. 5
  Francis Lai
  0
  0
  0
  0
 6. 6
  Pauline Oliveros
  0
  0
  0
  0
 7. 7
  Yuri Lemeshev
  0
  0
  0
  0
 8. 8
  Rocco Granata
  0
  0
  0
  0
 9. 9
  Fefita La Grande
  0
  0
  0
  0
 10. 10
  Paul Cantelon
  0
  0
  0
  0
 11. 11
  Jo-El Sonnier
  0
  0
  0
  0
 12. 12
  Chango Spasiuk
  0
  0
  0
  0
 13. 13
  Lars Hollmer
  0
  0
  0
  0
 14. 14
  Gil Goldstein
  0
  0
  0
  0
 15. 15
  Gus Viseur
  0
  0
  0
  0
 16. 16
  Joey Miskulin
  0
  0
  0
  0
 17. 17
  Israel Romero
  0
  0
  0
  0
 18. 18
  Tony Cedras
  0
  0
  0
  0
 19. 19
  Sonny Brogan
  0
  0
  0
  0
 20. 20
  Alfredo Gutiérrez
  0
  0
  0
  0
 21. 21
  Yasuhiro Kobayashi
  0
  0
  0
  0
 22. 22
  Fred Van Hove
  0
  0
  0
  0
 23. 23
  Otto Lechner
  0
  0
  0
  0
 24. 24
  Bengan Janson
  0
  0
  0
  0
 25. 25
  Jürgen Leitner
  0
  0
  0
  0
 26. 26
  Roberto Giraldi
  0
  0
  0
  0
 27. 27
  Scott McCormick
  0
  0
  0
  0
 28. 28
  Bert-Ove Lundqvist
  0
  0
  0
  0
 29. 29
  Roger Cormier
  0
  0
  0
  0
 30. 30
  Mark Evan Harlan
  0
  0
  0
  0
 31. 31
  Ricardo Guzman
  0
  0
  0
  0
 32. 32
  Corey Ledet
  0
  0
  0
  0
 33. 33
  Eugenio Abrego
  0
  0
  0
  0
 34. 34
  Isabella Bunny Bennett
  0
  0
  0
  0
 35. 35
  Slawomir Świerzyński
  0
  0
  0
  0
 36. 36
  Zbigniew Gontarek
  0
  0
  0
  0
 37. 37
  Klaus Neuper
  0
  0
  0
  0
 38. 38
  Veronika Borovková
  0
  0
  0
  0
 39. 39
  Puccia
  0
  0
  0
  0
 40. 40
  Petter Ferneman
  0
  0
  0
  0
 41. 41
  Stefan Nykvist
  0
  0
  0
  0
 42. 42
  Edson Ferreira do Vale
  0
  0
  0
  0
 43. 43
  Marin Sandu
  0
  0
  0
  0
 44. 44
  Marin Manole
  0
  0
  0
  0
 45. 45
  Bruno Vischi
  0
  0
  0
  0
 46. 46
  Albert Romanov
  0
  0
  0
  0
 47. 47
  Arek Rejda
  0
  0
  0
  0
 48. 48
  Homero Esquivel
  0
  0
  0
  0
 49. 49
  Miroslav Ilić
  0
  0
  0
  0
 50. 50
  Massimiliano Morabito
  0
  0
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!