โปรแกรมเมอร์ บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Mark Zuckerberg
  0
  0
  0
  0
 2. 2
  Bill Gates
  0
  0
  0
  0
 3. 3
  Steve Wozniak
  0
  0
  0
  0
 4. 4
  Grace Hopper
  0
  0
  0
  0
 5. 5
  Julian Assange
  0
  0
  0
  0
 6. 6
  Rob Zombie
  0
  0
  0
  0
 7. 7
  Ada Lovelace
  0
  0
  0
  0
 8. 8
  Dustin Moskovitz
  0
  0
  0
  0
 9. 9
  Paul Allen
  0
  0
  0
  0
 10. 10
  Chris Hughes
  0
  0
  0
  0
 11. 11
  Linus Torvalds
  0
  0
  0
  0
 12. 12
  Kim Dotcom
  0
  0
  0
  0
 13. 13
  Richard Stallman
  0
  0
  0
  0
 14. 14
  George Hotz
  0
  0
  0
  0
 15. 15
  Shawn Fanning
  0
  0
  0
  0
 16. 16
  Aaron Swartz
  0
  0
  0
  0
 17. 17
  John Carmack
  0
  0
  0
  0
 18. 18
  Sid Meier
  0
  0
  0
  0
 19. 19
  Jawed Karim
  0
  0
  0
  0
 20. 20
  Donald Knuth
  0
  0
  0
  0
 21. 21
  Markus Persson
  0
  0
  0
  0
 22. 22
  John McAfee
  0
  0
  0
  0
 23. 23
  Richard Garriott
  0
  0
  0
  0
 24. 24
  Pierre Omidyar
  0
  0
  0
  0
 25. 25
  Marc Andreessen
  0
  0
  0
  0
 26. 26
  Tim Schafer
  0
  0
  0
  0
 27. 27
  John Romero
  0
  0
  0
  0
 28. 28
  Ben "Yahtzee" Croshaw
  0
  0
  0
  0
 29. 29
  Hans Reiser
  0
  0
  0
  0
 30. 30
  Aubrey de Grey
  0
  0
  0
  0
 31. 31
  James Gosling
  0
  0
  0
  0
 32. 32
  Ken Thompson
  0
  0
  0
  0
 33. 33
  Charles Simonyi
  0
  0
  0
  0
 34. 34
  Oren Peli
  0
  0
  0
  0
 35. 35
  Alan Kay
  0
  0
  0
  0
 36. 36
  John Draper
  0
  0
  0
  0
 37. 37
  Stalking Cat
  0
  0
  0
  0
 38. 38
  Bill Joy
  0
  0
  0
  0
 39. 39
  Charles Stross
  0
  0
  0
  0
 40. 40
  Eric S. Raymond
  0
  0
  0
  0
 41. 41
  Ed Boon
  0
  0
  0
  0
 42. 42
  Andrew S. Tanenbaum
  0
  0
  0
  0
 43. 43
  Andrew Gower
  0
  0
  0
  0
 44. 44
  Ward Cunningham
  0
  0
  0
  0
 45. 45
  Guido van Rossum
  0
  0
  0
  0
 46. 46
  Rasmus Lerdorf
  0
  0
  0
  0
 47. 47
  why the lucky stiff
  0
  0
  0
  0
 48. 48
  Robert Tappan Morris
  0
  0
  0
  0
 49. 49
  Bram Cohen
  0
  0
  0
  0
 50. 50
  Larry Wall
  0
  0
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง YouTube

Computer programmer teaches homeless to code

Software engineer Patrick McConlogue gives to the homeless by teaching computer code. CNN's Bill Weir reports.

how can i become a good programmer

motivational video for new beginner programmers by industrialist and entertainers like: bill gates, larry wall, mark zuckerberg and will i am.

14-Year-Old Prodigy Programmer Dreams In Code

Fourteen-year-old programmer and software developer Santiago Gonzalez might just be the next Steve Jobs. He already has 15 iOS apps to his name and ...