นักธรรมชาติบำบัด บุคคล รายการ

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Guy Beckley Stearns
  1
  0
 2. 2
  Elizabeth Wright Hubbard
  1
  0
 3. 3
  Richard Pitcairn
  1
  0
 4. 4
  Faredoon Driver
  1
  0
 5. 5
  Frederick K. Humphreys
  1
  0
 6. 6
  E. B. Nash
  1
  0
 7. 7
  Peter Fisher
  1
  0
 8. 8
  Jawahar Shah
  1
  0
 9. 9
  Mukesh Batra
  1
  0
 10. 10
  Constantine Hering
  1
  0
 11. 11
  Jan Scholten
  1
  0
 12. 12
  Rajan Sankaran
  1
  0
 13. 13
  Dana Ullman
  1
  0
 14. 14
  John Henry Clarke
  1
  0
 15. 15
  James Tyler Kent
  1
  0
 16. 16
  Gabriel Cousens
  1
  0
 17. 17
  George Vithoulkas
  1
  0
 18. 18
  Jacques Benveniste
  1
  0
 19. 19
  Samuel Hahnemann
  1
  0
 20. 20
  Hawley Harvey Crippen
  1
  0
 21. 21
  Shobha Shetty
  0
  0
 22. 22
  Mark Elliott
  0
  0
 23. 23
  Thomas Roupell Everest
  0
  0
 24. 24
  Paul Herscu
  0
  0
 25. 25
  Jeremy Sherr
  0
  0
 26. 26
  Roger Morrison
  0
  0
 27. 27
  Luc De Schepper
  0
  0
 28. 28
  Robin Murphy
  0
  0
 29. 29
  Rajesh Shah
  0
  0
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!