Q182659

บัลลาด หนังสือ รายการ

บัลลาด หนังสือ รายการ

บัลลาด (อังกฤษ: ballad แบลเลิด) หรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์ โดยมากมีความหมายถึงทางด้านดนตรี เรื่องเล่า บัลลาดมีความหมายเจาะจงของบทกวีอังกฤษและไอร์แลนด์และเพลงที่อยู่ในช่วงถัดจากยุคกลางจนถึงศตวรรษที่ 19 และใช้อย่างแพร่หลายในยุโรปและต่อมาในอเมริกาเหนือ ออสเตรเลียและแอฟริกา มักเขียนและขายในแผ่นกระดาษหน้าเดียว รูปแบบนี้มักใช้กับกวีและนักประพันธ์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาเพื่อเขียนลำนำโคลงสั้น ๆ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ใช้ในความหมายของเพลงป็อป ความรักช้า ๆ และความหมายนี้มักใช้ในความหมายแบบเดียวกันกับเพลงรัก

 อ่านเพิ่มเติม...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 11
  Ballad
  0
  0
 2. 16
  Poklad
  0
  0
 3. 17
  Lilie
  0
  0
 4. 18
  Vrba
  0
  0
 
comments powered by Disqus
 

กฎการลงคะแนนเสียง

 • คุณสามารถลงคะแนนขึ้นหรือลง กรุณาเสมอพิจารณาบริบทเมื่อการออกเสียงลงคะแนนเช่น เพลงที่ควรจะได้รับการโหวตขึ้นหรือลงด้วยความเคารพต่อเพลงอื่น ๆ ในอัลบั้มที่มีประสิทธิภาพการทำงานของนักแสดงในการเปรียบเทียบกับนักแสดงอื่น ๆ ในหนังเรื่องเดียวกันหนังสือที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่น ๆ โดยผู้เขียนคนเดียวกันหรือภายในประเภทเดียวกัน
 • โหวตสามารถยกเลิกได้โดยเพียงคลิกโหวตตรงข้ามภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกัน
 • ผู้ใช้แต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อรายการที่อยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจงทุก 24 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงคุณสามารถโหวตได้อีกครั้งในรายการเดียวกันภายในรายการเดียวกัน
 • คุณสามารถลงคะแนนจำนวนรายการได้ตามที่คุณต้องการในรายการหรือในรายการเดียวกันถ้าหากมันเป็นส่วนหนึ่งของรายการอื่น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงคะแนนเดวิดโบวีขึ้นหรือลงใน รายชื่อของศิลปินเพลงป๊อปเช่นเดียวกับที่อยู่ใน รายชื่อของศิลปินร็อคอินดี้และอยู่ใน รายชื่อของศิลปินเพลงร็อคฯลฯ
 • การออกเสียงลงคะแนนมีความสุข!